Balık Çiftlikleri

Kafes ağlarının Kavitasyon Temizliği ;

Oksijen miktarının optimum seviyede tutulması ve buna bağlı olarak, balığın maksimum seviyede yem tüketmesi ve planlanan zamanda hasat boyuna ulaşması.

Balığın bağışıklık sistemine olumlu etkileriyle birlikte stresin ve hastalıkların önüne geçilmesi.

Kirli ağ ortamında oluşabilecek yoğun mikro organik faaliyetlerin ortadan kaldırılarak, balığa bulaşma riskinin minimize edilmesi.

Akıntı hareketleri dolayısıyla kafes ağlarının formunun bozularak, kafes bazında maksimum kullanılabilir hacmin düşmesinin ve balığın sıkışmasının önlenmesi.